El Govern modifica el llibre cinquè del Codi civil català per resoldre els problemes i les contradiccions sobre la propietat horitzontal

El Govern modifica el llibre cinquè del Codi civil català per resoldre els problemes i les contradiccions sobre la propietat horitzontal

-La modificació evitarà, entre altres qüestions, conflictes d’interpretació en temes com ara la delegació del vot i la representació
-Es modifiquen les notificacions de les convocatòries i els acords, amb la introducció de mitjans telemàtics que facilitaran la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris
-S’atorga especial consideració als acords que afecten a les obres obligades per l’adaptació de l’edifici a les necessitats de les persones amb discapacitat i majors de 70 anys

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del capítol III del Títol V del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal que han provocat algunes disfuncions o problemes d’interpretació.
 
Al llarg dels set anys transcorreguts des de la seva aprovació s’han detectat regulacions difícils de dur a la pràctica, així com també algunes altres objecte de diferents interpretacions o, fins i tot, d’impossible compliment. En aquest context, a l’inici de l’anterior legislatura, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a reformar aquests preceptes, inclosos en el capítol III del títol V del llibre cinquè.
 
El Departament de Justícia, amb el diàleg amb els diferents col·legis professionals, advocats, administradors de finques,  notaris i tots els operadors jurídics i experts en la matèria, ha recollit les aportacions necessàries per intentar superar aquestes deficiències i disfuncions, basades en l’aplicació diària de la legislació i en els problemes que suscita en el seu treball quotidià. El resultat és una proposta que intenta dotar de la major claredat possible les normes que regulen les relacions de les persones que formen les comunitats de propietaris.

Fuente: premsa.gencat.cat